Tổng hợp bộ đề thi tiếng Hàn Topik 2015

Tổng hợp bộ đề thi tiếng Hàn Topik 2015

Lịch thi TOPIK năm 2015:


Kỳ thi
Hàn Quốc
Châu Mỹ, Âu, Phi
Châu Á & Thái   Bình Dương
Ghi chú
38
18 tháng 1 (CN)
Chỉ tổ chức thi ở Hàn Quốc
39
22 tháng 3 CN)
21 tháng 3 (Thứ Bảy)
22 tháng 3 (CN)
40
26 tháng 4 (CN)
25 tháng 4 (Thứ Bảy)
26 tháng 4 (CN)
41
19 tháng 7 (CN)
Chỉ tổ chức thi ở Hàn Quốc
42
18 tháng 10 (CN)
17 tháng 10 (Thứ Bảy)
18 tháng 10 (CN)
43
15 tháng 11 (CN)
14 tháng 11 (Thứ Bảy)
15 tháng 11 (CN)

Bộ Đề Thi Topik I kỳ thi thứ 41: Link Download

Bộ Đề Thi Topik II kỳ thi thứ 41: Link Download

Bộ Đề Thi Topik I kỳ thi thứ 47: Link Download

Bộ Đề Thi Topik II kỳ thi thứ 47: Link Down Load

>> Xem thêm Lịch thi Topik 2018 cũng như những Kinh nghiệm ôn thi Topik và Bộ đề ôn thi Topik để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới
Tổng hợp bộ đề thi tiếng Hàn Topik 2015
Tổng hợp bộ đề thi tiếng Hàn Topik 2015

No comments