Cô Nguyễn Thị Thanh Trúc

Giáo vụ

 • Tốt nghiệp trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Chuyên ngành: Hàn Quốc học
 • Giảng dạy tiếng Hàn tại trung tâm Hàn ngữ DongA
 • Kinh nghiệm giảng dạy tiếng Việt cho người Hàn Quốc
 • Đạt chứng chỉ TOPIK 6
 • 호치민 인사대 한국학부 졸업했음
 • 동아 센터에서 한국어를 강의했음
 • 한국인 대상으로 베트남어 개인수업을 했음
 • 토픽 6급을 얻었음

Cô Nguyễn Thị Trần Duyên

Giáo viên

 • Tốt nghiệp trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Chuyên ngành: Hàn Quốc học
 • Đã từng làm việc tại Công ty Kumho Tire
 • Đã từng làm việc Tập đoàn Hyosung
 • Đạt chứng chỉ TOPIK 6
 • 호찌민 시 인사대 한국학부 졸업했음
 • 베트남 금호 타이어에서 근무했음
 • 베트남 효성그룹에서 근무했음
 • 토픽 6급 얻었음

Cô Hà Thị Thanh Huyền

Giáo viên

 • Tốt nghiệp trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Chuyên ngành: Hàn Quốc học
 • Từng công tác tại Phòng Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
 • Đạt chứng chỉ TOPIK 6
 • 호치민 인사대 한국학부 졸업했음
 • Nguyen Tat Thanh 대학교 국제협력처에서 근무했음
 • 토픽 6급 얻었음

Cô Đặng Anh Ngọc Chánh

Giáo viên

 • Tốt nghiệp trường Đại học HUFLIT HCM – Chuyên ngành: Hàn Quốc học
 • Từng học trao đổi tại trường ĐH Yeungnam, Hàn Quốc
 • Giảng dạy trong chương trình “Global Harmony for the Future” của UNESCO
 • Đạt chứng chỉ TOPIK 6
 • 호치민 HUFLIT대학교 한국학부 졸업했음
 • 영남대학교 교환유학생이었음
 • UNESCO의 “Global Harmony for the Future” 프로그램을 가르치었음
 • 토픽 6급 얻었음
Hotline: 02873002027
Chat Facebook
Gọi tư vấn