Cô Nguyễn Trần Thúy Diễm

Giáo viên

 • Tốt nghiệp trường Đại học Tài chính & Marketing
 • Tốt nghiệp lớp tiếng Hàn cấp 7 tại trường Đại học Hanyang (Hàn Quốc)
 • Đã từng làm việc tại CJ Freshway Việt Nam
 • Đạt TOPIK cấp 5
 • University of Finance & Marketing 졸업했음
 • 한국 한양대학교의 국제교육원을 졸업했음
 • CJ 프레스웨에서 근무했음
 • 토픽 5급을 얻었음
 • Graduated from University of Finance & Marketing
 • Graduated the 7th level of Korean class at Hanyang University (South Korea)
 • Worked at CJ Freshway Vietnam
 • Achieving TOPIK level 5

Cô Nguyễn Thị Thanh Trúc

Giáo viên

 • Tốt nghiệp trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Chuyên ngành: Hàn Quốc học
 • Giảng dạy tiếng Hàn tại trung tâm Hàn ngữ DongA
 • Kinh nghiệm giảng dạy tiếng Việt cho người Hàn Quốc
 • Đạt chứng chỉ TOPIK 6
 • 호치민 인사대 한국학부 졸업했음
 • 동아 센터에서 한국어를 강의했음
 • 한국인 대상으로 베트남어 개인수업을 했음
 • 토픽 6급을 얻었음
 • Graduated from University of Social Sciences and Humanities – Major: Korean Studies
 • Taught at DongA Korean Language Center (Vietnam)
 • Having experiences in teaching Vietnamese for Korean people
 • Achieving TOPIK level 6

Cô Nguyễn Thị Trần Duyên

Giáo viên

 • Tốt nghiệp trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Chuyên ngành: Hàn Quốc học
 • Đã từng làm việc tại Công ty Kumho Tire
 • Đã từng làm việc Tập đoàn Hyosung
 • Đạt chứng chỉ TOPIK 5
 • 호찌민 시 인사대 한국학부 졸업했음
 • 베트남 금호 타이어에서 근무했음
 • 베트남 효성그룹에서 근무했음
 • 토픽 5급 얻었음
 • Graduated from University of Social Sciences and Humanities – Major: Korean Studies
 • Worked at Kumho Tire Company
 • Worked at Hyosung Corporation
 • Achieving TOPIK level 5
Hotline: 02873002027
Chat Facebook
Gọi tư vấn