[ZILA ACADEMY]

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG HÀN TẠI ZILA ACADEMY

Bạn đang băn khoăn không biết học tiếng Hàn như thế nào? Bắt đầu từ đâu? Hãy đến Zila để bắt đầu hành trình chinh phục tiếng Hàn và nâng cao cơ hội cho tương lai.

LỚP TIẾNG HÀN HANGEUL (1-4)

Để học tốt tiếng Hàn bạn hãy bắt đầu với mục tiêu cụ thể, có một kế hoạch học tập rõ ràng, kiên trì tới cùng và cố gắng liên tục để gặt hái thành công trong tương lai.

LỚP TIẾNG HÀN LUYỆN THI TOPIK (2-4-6)

LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC TIẾNG HÀN ONLINE

TIẾNG HÀN ONLINE 1 (A-B)

KHÓA HỌCNGÀY KHAI GIẢNGTHỜI GIAN HỌCHỌC PHÍGHI CHÚ
Hangeul Online 1.A2024.06.1318h00 – 19h30 (Thứ 3 – 5 – 7)2,500,000 VNĐ30 Buổi học
Hangeul Online 1.A2024.07.1818h00 – 19h30 (Thứ 3 – 5 – 7)2,500,000 VNĐ30 Buổi học
Hangeul Online 1.A2024.08.1418h00 – 19h30 (Thứ 2 – 4 – 6)2,500,000 VNĐ30 Buổi học
Hangeul Online 1.A2024.09.1818h00 – 19h30 (Thứ 2 – 4 – 6)2,500,000 VNĐ30 Buổi học
Hangeul Online 1.B2024.06.2618h00 – 19h30 (Thứ 2 – 4 – 6)2,500,000 VNĐ30 Buổi học
Hangeul Online 1.B2024.07.2619h45 – 21h15 (Thứ 2 – 4 – 6)2,500,000 VNĐ30 Buổi học
Hangeul Online 1.B2024.08.2918h00 – 19h30 (Thứ 3 – 5 – 7)2,500,000 VNĐ30 Buổi học
Hangeul Online 1.B2024.10.0318h00 – 19h30 (Thứ 3 – 5 – 7)2,500,000 VNĐ30 Buổi học
Hangeul Online 1.B2024.10.3018h00 – 19h30 (Thứ 2 – 4 – 6)2,500,000 VNĐ30 Buổi học
Hangeul Online 1.B2024.12.0419h45 – 21h15 (Thứ 2 – 4 – 6)2,500,000 VNĐ30 Buổi học

TIẾNG HÀN ONLINE 2 (A-B)

KHÓA HỌCNGÀY KHAI GIẢNGTHỜI GIAN HỌCHỌC PHÍGHI CHÚ
Hangeul Online 2.A2024.09.1119h45 – 21h15 (Thứ 3 – 5 – 7)2,500,000 VNĐ24 Buổi học
Hangeul Online 2.A2024.10.0918h00 – 19h30 (Thứ 2 – 4 – 6)2,500,000 VNĐ24 Buổi học
Hangeul Online 2.A2024.11.0719h45 – 21h15 (Thứ 2 – 4 – 6)2,500,000 VNĐ24 Buổi học
Hangeul Online 2.A2024.12.1218h00 – 19h30 (Thứ 3 – 5 – 7)2,500,000 VNĐ24 Buổi học
Hangeul Online 2.B2024.05.1619h45 – 21h15 (Thứ 3 – 5 – 7)2,500,000 VNĐ24 Buổi học
Hangeul Online 2.B2024.06.2019h45 – 21h15 (Thứ 3 – 5 – 7)2,500,000 VNĐ24 Buổi học
Hangeul Online 2.B2024.11.0618h00 – 19h30 (Thứ 2 – 4 – 6)2,500,000 VNĐ24 Buổi học
Hangeul Online 2.B2024.12.1119h45 – 21h15 (Thứ 2 – 4 – 6)2,500,000 VNĐ24 Buổi học
Hangeul Online 2.B2025.01.0218h00 – 19h30 (Thứ 3 – 5 – 7)2,500,000 VNĐ24 Buổi học

TIẾNG HÀN LUYỆN THI TOPIK 2

KHÓA HỌCNGÀY KHAI GIẢNGTHỜI GIAN HỌCHỌC PHÍGHI CHÚ
LUYỆN THI TOPIK 22024.06.0119h45 – 21h15 (Thứ 3 – 5 – 7)2.520,000 VNĐ18 Buổi học
LUYỆN THI TOPIK 22024.06.2519h45 – 21h15 (Thứ 2 – 4 – 6)3.600,000 VNĐ18 Buổi học
LUYỆN THI TOPIK 22024.07.3118h00 – 19h30 (Thứ 2 – 4 – 6)3.600,000 VNĐ18 Buổi học
LUYỆN THI TOPIK 22024.08.2718h00 – 19h30 (Thứ 3 – 5 – 7)3.600,000 VNĐ18 Buổi học
LUYỆN THI TOPIK 22024.09.2519h45 – 21h15 (Thứ 2 – 4 – 6)3.600,000 VNĐ18 Buổi học
LUYỆN THI TOPIK 22024.10.2919h45 – 21h15 (Thứ 3 – 5 – 7)3.600,000 VNĐ18 Buổi học

TIẾNG HÀN LUYỆN THI TOPIK 4

(Nghe – Đọc Viết)

KHÓA HỌCNGÀY KHAI GIẢNGTHỜI GIAN HỌCHỌC PHÍGHI CHÚTHỜI LƯỢNG
LUYỆN THI TOPIK 4듣기 Nghe2024.06.242-4-6 (18:00 - 19:30)1,400,000 VNĐ9 Buổi học
LUYỆN THI TOPIK 4쓰기 Viết2024.06.242-4-6 (19:45 - 21:15)1,400,000 VNĐ9 Buổi học
LUYỆN THI TOPIK 4읽기 Đọc2024.06.243-5-7 (18:00 - 19:30)1,400,000 VNĐ9 Buổi học
LUYỆN THI TOPIK 4듣기 Nghe2024.07.032-4-6 (18:00 - 19:30)2,000,000 VNĐ9 Buổi học
LUYỆN THI TOPIK 4쓰기 Viết2024.07.032-4-6 (19:45 - 21:15)2,000,000 VNĐ9 Buổi học
LUYỆN THI TOPIK 4읽기 Đọc2024.07.033-5-7 (18:00 - 19:30)2,000,000 VNĐ9 Buổi học
LUYỆN THI TOPIK 4듣기 Nghe2024.08.072-4-6 (18:00 - 19:30)2,000,000 VNĐ9 Buổi học
LUYỆN THI TOPIK 4쓰기 Viết2024.08.072-4-6 (19:45 - 21:15)2,000,000 VNĐ9 Buổi học
LUYỆN THI TOPIK 4읽기 Đọc2024.08.133-5-7 (18:00 - 19:30)
2,000,000 VNĐ9 Buổi học
LUYỆN THI TOPIK 4듣기 Nghe2024.09.242-4-6 (18:00 - 19:30)
2,000,000 VNĐ9 Buổi học
LUYỆN THI TOPIK 4쓰기 Viết2024.09.112-4-6 (19:45 - 21:15)2,000,000 VNĐ9 Buổi học
LUYỆN THI TOPIK 4읽기 Đọc2024.09.173-5-7 (18:00 - 19:30)2,000,000 VNĐ9 Buổi học
LUYỆN THI TOPIK 4듣기 Nghe2024.10.092-4-6 (18:00 - 19:30)2,000,000 VNĐ9 Buổi học
LUYỆN THI TOPIK 4쓰기 Viết2024.10.092-4-6 (19:45 - 21:15)2,000,000 VNĐ9 Buổi học
LUYỆN THI TOPIK 4읽기 Đọc2024.10.153-5-7 (18:00 - 19:30)2,000,000 VNĐ9 Buổi học

LỊCH KHAI GIẢNG – TIẾNG HÀN CẤP TỐC DU HỌC

KHÓA HỌCNGÀY KHAI GIẢNG (YYYY.MM.DD)ĐỊA ĐIỂMHỌC PHÍ/ KHÓA
Hangeul 12024.05.14
Thứ 2 đến thứ 6 (15h45 - 17h30)
CN15,500,000 VNĐ/ Khóa 10 tuần
Hangeul 12024.05.28
Thứ 2 đến thứ 6 (8h15 - 10h00)
CN15,500,000 VNĐ/ Khóa 10 tuần
Hangeul 12024.06.11
Thứ 2 đến thứ 6 (8h15 - 10h00)
CN15,500,000 VNĐ/ Khóa 10 tuần
Hangeul 22024.06.25
Thứ 2 đến thứ 6 (13h45 - 15h30)
CN15,500,000 VNĐ/ Khóa 8 tuần
Hangeul 12024.07.09
Thứ 2 đến thứ 6 (10h15 - 12h00)
CN15,500,000 VNĐ/ Khóa 10 tuần
Hangeul 12024.07.23
Thứ 2 đến thứ 6 (10h15 - 12h00)
CN15,500,000 VNĐ/ Khóa 10 tuần
Hangeul 12024.08.06
Thứ 2 đến thứ 6 (13h45 - 15h30)
CN15,500,000 VNĐ/ Khóa 10 tuần
Hangeul 22024.08.13
Thứ 2 đến thứ 6 (8h15 - 10h00)
CN15,500,000 VNĐ/ Khóa 8 tuần
Hangeul 12024.08.20
Thứ 2 đến thứ 6 (13h45 - 15h30)
CN15,500,000 VNĐ/ Khóa 10 tuần
Hangeul 12024.09.10
Thứ 2 đến thứ 6 (15h45 - 17h30)
CN15,500,000 VNĐ/ Khóa 10 tuần
Hangeul 12024.09.24
Thứ 2 đến thứ 6 (15h45 - 17h30)
CN15,500,000 VNĐ/ Khóa 10 tuần
Hangeul 12024.10.08
Thứ 2 đến thứ 6 (8h15 - 10h00)
CN15,500,000 VNĐ/ Khóa 10 tuần
Hangeul 22024.10.15
Thứ 2 đến thứ 6 (10h15 - 12h00)
CN15,500,000 VNĐ/ Khóa 8 tuần
Hangeul 12024.10.22
Thứ 2 đến thứ 6 (8h15 - 10h00)
CN15,500,000 VNĐ/ Khóa 10 tuần
Hangeul 12024.11.05
Thứ 2 đến thứ 6 (10h15 - 12h00)
CN15,500,000 VNĐ/ Khóa 10 tuần
Hangeul 22024.11.12
Thứ 2 đến thứ 6 (13h45 - 15h30)
CN15,500,000 VNĐ/ Khóa 8 tuần
Hangeul 12024.11.19
Thứ 2 đến thứ 6 (10h15 - 12h00)
CN15,500,000 VNĐ/ Khóa 10 tuần
Hangeul 12024.12.10
Thứ 2 đến thứ 6 (13h45 - 15h30)
CN15,500,000 VNĐ/ Khóa 10 tuần
Hangeul 22024.12.17
Thứ 2 đến thứ 6 (15h45 - 17h30)
CN15,500,000 VNĐ/ Khóa 8 tuần
Hangeul 12024.12.24
Thứ 2 đến thứ 6 (13h45 - 15h30)
CN15,500,000 VNĐ/ Khóa 10 tuần

* Zila CN1: 18A/106 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, Q.1, TP. HCM

TẠI SAO HỌC TIẾNG HÀN?

Những lợi ích bạn sẽ đạt được khi theo đuổi tiếng Hàn?

Tiếng Hàn đang ngày càng trở nên thịnh hành không chỉ ở Việt Nam mà trên cả thị trường quốc tế. Không những vậy, các doanh nghiệp, tập đoàn Hàn Quốc cũng đang đầu tư rất mạnh tay vào Việt Nam. Vì vậy cơ hội bạn sẽ đạt được khi theo học tiếng Hàn không hề nhỏ chút nào!

Có công mài sắt có ngày nên kim
  • Xem phim, xem tin tức không cần xem phụ đề
  • Cơ hội nhận học bổng du học
  • Tăng gấp đôi thu nhập
  • Hiểu biết thêm về nền văn hóa mới
  • Cơ hội làm việc trong các tập đoàn đa quốc gia
  • Dễ dàng thăng tiến trong công việc

Featured Story

Những ứng dụng học tiếng Hàn miễn phí dành cho bạn

Xem ngay

Đội ngũ giảng viên tại Zila Academy

Vì mục tiêu của chúng ta

Luyện Topik dễ dàng cùng Zila

Đăng ký ôn luyện ngay hôm nay

Đăng ký ngay
Hotline: 02873002027
Chat Facebook
Gọi tư vấn