A. Quy định đối với học viên Zila Academy:

 • Thanh toán đầy đủ học phí trước ngày nhập học.
 • Đạt tối thiểu 50 điểm bài kiểm tra năng lực đầu vào.
 • Chỉ hoàn trả học phí nếu trung tâm không chiêu sinh được đủ sỉ số mở lớp. Ngoài ra không hoàn trả học phí cho bất kì lý do nào phát sinh từ học viên.
 • Đối với các bạn đăng ký học lại sẽ được giảm 30% học phí khi học lại.
 • Chuyên cần:

+ Đến lớp đúng giờ (bắt buộc).

+ Tham gia đầy đủ các buổi kiểm tra.

 • Bảo lưu: Không áp dụng chính sách bảo lưu đối với các lớp Luyện thi TOPIK.

B. Chính sách học bổng Zila Academy:

1. Học bổng Topik 2,4,6

   • Trị giá: chi phí đăng ký thi TOPIK I cho học viên lớp luyện thi Topik 2 (250.000 VND)
   • Trị giá: chi phí đăng ký thi TOPIK II cho học viên lớp luyện thi Topik 4, 6 (350.000 VND)
   • Điều kiện: không vắng quá 1 buổi trong toàn khóa học.

2. Học bổng học viên ưu tú

a. Lớp luyện Topik 2

   • Trị giá: 500.000 VND tiền mặt
   • Điều kiện:
    • Đạt TOPIK cấp 2 với điểm cao nhất lớp cho 1 kỳ thi tương ứng.
    • Học viên nộp bảng điểm cho Trung tâm trong vòng 1 tuần kể từ ngày có kết quả.

b. Lớp luyện Topik 4

   • Trị giá: 1.000.000 VND tiền mặt
   • Điều kiện:
    • Đạt TOPIK cấp 4 với số điểm cao nhất lớp cho 1 kỳ thi tương ứng.
    • Học viên nộp bảng điểm cho Trung tâm trong vòng 1 tuần kể từ ngày có kết quả.
 • c. Lớp luyện Topik 6
    • Trị giá: 2.000.000 VND tiền mặt
    • Điều kiện:
     • Đạt TOPIK cấp 6 với số điểm cao nhất lớp cho 1 kỳ thi tương ứng.
     • Học viên nộp bảng điểm cho Trung tâm trong vòng 1 tuần kể từ ngày có kết quả.
Hotline: 02873002027
Chat Facebook
Gọi tư vấn