Lớp tiếng Hàn cấp tốc Hangeul tại Zila Academy sẽ trang bị kiến thức tiếng Hàn quan trọng cho người mới bắt đầu gồm 4 giai đoạn:

 • Giai đoạn 1: Hangeul 1 (Tương đương trình độ Topik 1)
 • Giai đoạn 2: Hangeul 2 (Tương đương trình độ Topik 2)
 • Giai đoạn 3: Hangeul 3 (Tương đương trình độ Topik 3)
 • Giai đoạn 4: Hangeul 4 (Tương đương trình độ Topik 4)

LỊCH KHAI GIẢNG

TIẾNG HÀN CẤP TỐC

* Zila Academy: 18A/106 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, Q.1, TP. HCM

KHÓA HỌCNGÀY KHAI GIẢNG (YYYY.MM.DD)ĐỊA ĐIỂMHỌC PHÍ/ KHÓA
Hangeul 12024.05.14
Thứ 2 đến thứ 6 (15h45 - 17h30)
CN15,500,000 VNĐ/ Khóa 10 tuần
Hangeul 12024.05.28
Thứ 2 đến thứ 6 (8h15 - 10h00)
CN15,500,000 VNĐ/ Khóa 10 tuần
Hangeul 12024.06.11
Thứ 2 đến thứ 6 (8h15 - 10h00)
CN15,500,000 VNĐ/ Khóa 10 tuần
Hangeul 22024.06.25
Thứ 2 đến thứ 6 (13h45 - 15h30)
CN15,500,000 VNĐ/ Khóa 8 tuần
Hangeul 12024.07.09
Thứ 2 đến thứ 6 (10h15 - 12h00)
CN15,500,000 VNĐ/ Khóa 10 tuần
Hangeul 12024.07.23
Thứ 2 đến thứ 6 (10h15 - 12h00)
CN15,500,000 VNĐ/ Khóa 10 tuần
Hangeul 12024.08.06
Thứ 2 đến thứ 6 (13h45 - 15h30)
CN15,500,000 VNĐ/ Khóa 10 tuần
Hangeul 22024.08.13
Thứ 2 đến thứ 6 (8h15 - 10h00)
CN15,500,000 VNĐ/ Khóa 8 tuần
Hangeul 12024.08.20
Thứ 2 đến thứ 6 (13h45 - 15h30)
CN15,500,000 VNĐ/ Khóa 10 tuần
Hangeul 12024.09.10
Thứ 2 đến thứ 6 (15h45 - 17h30)
CN15,500,000 VNĐ/ Khóa 10 tuần
Hangeul 12024.09.24
Thứ 2 đến thứ 6 (15h45 - 17h30)
CN15,500,000 VNĐ/ Khóa 10 tuần
Hangeul 12024.10.08
Thứ 2 đến thứ 6 (8h15 - 10h00)
CN15,500,000 VNĐ/ Khóa 10 tuần
Hangeul 22024.10.15
Thứ 2 đến thứ 6 (10h15 - 12h00)
CN15,500,000 VNĐ/ Khóa 8 tuần
Hangeul 12024.10.22
Thứ 2 đến thứ 6 (8h15 - 10h00)
CN15,500,000 VNĐ/ Khóa 10 tuần
Hangeul 12024.11.05
Thứ 2 đến thứ 6 (10h15 - 12h00)
CN15,500,000 VNĐ/ Khóa 10 tuần
Hangeul 22024.11.12
Thứ 2 đến thứ 6 (13h45 - 15h30)
CN15,500,000 VNĐ/ Khóa 8 tuần
Hangeul 12024.11.19
Thứ 2 đến thứ 6 (10h15 - 12h00)
CN15,500,000 VNĐ/ Khóa 10 tuần
Hangeul 12024.12.10
Thứ 2 đến thứ 6 (13h45 - 15h30)
CN15,500,000 VNĐ/ Khóa 10 tuần
Hangeul 22024.12.17
Thứ 2 đến thứ 6 (15h45 - 17h30)
CN15,500,000 VNĐ/ Khóa 8 tuần
Hangeul 12024.12.24
Thứ 2 đến thứ 6 (13h45 - 15h30)
CN15,500,000 VNĐ/ Khóa 10 tuần

GIAI ĐOẠN I: HANGEUL 1

Thời gian học: 

10 tuần * 5 buổi/ tuần *  1h45’/ buổi

Học phí:

5,500,000 VNĐ

Kết quả sau khóa học tiếng Hàn cấp tốc: 

 • Thành thạo bảng chữ cái Hangeul
 • Tiếp xúc với các quy tắc phát âm tiếng Hàn, và một số quy tắc biến âm cơ bản nhất
 • Kỹ năng giao tiếp:
  • Có thể hỏi và trả lời những câu cơ bản nhất về các chủ đề đời sống thường ngày (giới thiệu bản thân, sở thích, thời tiết, nghe điện thoại, đi phương tiện công cộng, order đồ ăn…)
  • Được học về các thể kính ngữ trong tiếng Hàn để sử dụng kính ngữ trong từng trường hợp
 • Kỹ năng viết: có thể viết hoàn thiện các câu cơ bản, các đoạn văn ngắn (khoảng 5~10 câu) về các chủ đề đời sống thường ngày

Kinh nghiệm học tập hiệu quả:

 • Từ vựng: học thuộc tất cả các từ vựng trong giáo trình tiếng Hàn của Zila, và các từ vựng bổ sung được giáo viên cung cấp trong lớp học
 • Ngữ pháp – các cấu trúc câu tiếng Hàn:
  • Học thuộc và nắm chắc tất cả các cấu trúc được giảng dạy trong khóa học
  • Học các cấu trúc bằng cách đặt câu. Nên vận dụng các từ vựng đã học để vừa học ngữ pháp, vừa học từ vựng

Nội dung chương trình tiếng Hàn cấp tốc:

 1. 한글
 2. 이것은 무엇입니까?
 3. 안녕하십니까?
 4. 여기는 어디입니까?
 5. 오늘 날씨가 어떻습니까?
 6. 오늘 무슨 요일입니까?
 7. 한국어를 공부해요.
 8. 내 방이 3층에 있어요.
 9. 주말에 무엇을 할 거예요?
 10. 어제 무엇을 했어요?
 11. 비빔밥 한 그릇 주세요.
 12. 아파서 학교에 못 갔어요.
 13. 저는 한국말을 할 수 있어요.
 14. 무엇으로 왔어요?
 15. 여행하고 싶어요.
 16. 주말에 놀러 가려고 해요.
 17. 한국에 가 본 적이 있어요?
 18. 파티
 19. 저는 의사가 되고 싶어요.
 20. 한국어를 공부한 지 3개월이 되었어요.

GIAI ĐOẠN II: HANGEUL 2

Thời gian học:

8 tuần * 5 buổi/ tuần * 1h45’/ buổi

Học phí:

5,500,000 VNĐ

Kết quả sau khóa học tiếng Hàn cấp tốc:

 • Hoàn thiện cách phát âm
 • Kỹ năng giao tiếp:
  • Có thể hỏi và trả lời những câu cơ bản nhất trong môi trường trường học, công sở
  • Thể hiện được cảm xúc và thái độ qua lời nói
 • Kỹ năng viết:
  • Vận dụng, kết hợp được các cấu trúc cơ bản để viết những câu văn dài hơn
  • Viết các đoạn văn ngắn về các chủ đề đời sống thường ngày

Kinh nghiệm học tập hiệu quả:

 • Từ vựng: mở rộng vốn từ bằng cách học từ vựng theo chủ đề
 • Ngữ pháp – các cấu trúc câu tiếng Hàn:
  • Học thuộc và nắm chắc tất cả các cấu trúc được giảng dạy trong khóa học
  • Học các cấu trúc bằng cách đặt câu. Nên vận dụng các từ vựng đã học để vừa học ngữ pháp, vừa học từ vựng
  • Luyện tập cách kết hợp các ngữ pháp, cấu trúc để câu văn không bị rời rạc
 • Luyện tập kỹ năng nghe – nói:
  • Luyện tập kỹ năng nghe thông qua các file nghe của giáo trình. Có thể tham khảo file nghe của các giáo trình khác trên Internet để luyện tập được nhiều chủ đề hơn.
  • Khi nghe các file nghe, nên luyện đọc theo để luyện phát âm và kỹ năng nói.
 • Luyện tập kỹ năng đọc – viết:
  • Đọc hiểu hết tất cả các bài đọc trong chương trình học.
  • Tự đặt ra các chủ đề để tự viết các đoạn văn ngắn.

Nội dung chương trình:

 1. 회의 중입니다.
 2. 한국 음식이 맵지요?
 3. 통역원이 되면 좋겠어요.
 4. 오늘 한턱낼게요.
 5. 한국 유학하는 꿈
 6. 신입생 환영회를 한다고 해요.
 7. 취미는 뭐예요?
 8. 생각해 보고 나서 연락드릴게요.
 9. 저는 좀 조용한 편이에요.
 10. 여기서 사진을 찍어도 돼요?
 11. 어젯밤에 공부하느라고 잠을 못 잤어요.
 12. 한국 사람처럼 한국말을 잘해요.
 13. 일이 많아서 밤을 새워야겠어요.
 14. 도서관이 어디에 있는지 아세요?

GIAI ĐOẠN III: HANGEUL 3

Thời gian học:

9 tuần * 5 buổi/ tuần * 1h45’/ buổi

Học phí:

5,500,000 VNĐ

Nội dung chương trình:

(đang cập nhật)

Kết quả sau khóa học: 

 • Hoàn thiện cách phát âm
 • Kỹ năng giao tiếp:
  • Được cung cấp đầy đủ vốn từ vựng để giao tiếp trong sinh hoạt thường ngày
  • Được học và luyện tập trong nhiều tình huống giao tiếp, như: tìm phòng, chuyển phòng, lên kế hoạch, đọc được các thông báo
 • Kỹ năng viết:
  • Viết được bài luận về một số chủ đề đơn giản
  • Vận dụng được thành ngữ, tục ngữ vào bài viết

Kinh nghiệm học tập hiệu quả:

 • Từ vựng:
  • Mở rộng thêm vốn từ bằng cách học từ vựng theo chủ đề
  • Học thêm từ Hán – Hàn
  • Học thêm từ vựng trung – cao cấp
 • Ngữ pháp – các cấu trúc câu tiếng Hàn:
  • Học thuộc và nắm chắc tất cả các cấu trúc được giảng dạy trong khóa học
  • Học các cấu trúc bằng cách đặt câu. Nên vận dụng các từ vựng đã học để vừa học ngữ pháp, vừa học từ vựng
  • Luyện tập cách kết hợp các ngữ pháp, cấu trúc
 • Luyện tập kỹ năng nghe – nói:
  • Tận dụng các nguồn tài liệu học tập miễn phí: file nghe giáo trình, các bài giảng miễn phí trên Internet,…
  • Vận dụng nhiều phương pháp học ngôn ngữ: Shadowing,…
  • Luyện tập giao tiếp với người Hàn, dựa theo những chủ đề được dạy trong khóa học
  • Trong trường hợp bạn không thể tiếp xúc với người Hàn, bạn có thể dựa vào các chủ đề đối thoại trong sách để tự tạo cho mình một đoạn đối thoại ngắn
 • Luyện tập kỹ năng đọc – viết:
  • Tìm đọc sách tiếng Hàn, hoặc một số bài viết trên các website của Hàn Quốc. Bạn nên tìm đọc bài viết về những chủ đề đơn giản: dự báo thời tiết, các bài viết quảng cáo sản phẩm/ dịch vụ,…

GIAI ĐOẠN IV: HANGEUL 4

Thời gian học:

Thời gian học: 9 tuần * 5 buổi/ tuần * 1h45’/ buổi

Học phí:

5,500,000 VNĐ

Nội dung chương trình:

(đang cập nhật)

Kết quả sau khóa học:

 • Hoàn thiện cách phát âm
 • Kỹ năng giao tiếp:
  • Được cung cấp đủ kiến thức, kỹ năng cần thiết cho việc học tập, nghiên cứu, xin việc
  • Có thể đọc và thảo luận về các vấn đề xã hội, văn hóa, lịch sử,…
  • Có thể thể hiện suy nghĩ, quan điểm một cách có logic
 • Kỹ năng viết:
  • Viết được bài luận về các chủ đề phức tạp hơn, ví dụ: tư vấn hướng nghiệp, phân tích các kết quả khảo sát xã hội, các bài báo cáo trong quá trình học tập, giới thiệu những nét đặc trưng trong văn hóa,…

Kinh nghiệm học tập hiệu quả:

 • Từ vựng:
  • Mở rộng thêm vốn từ bằng cách học từ vựng theo chủ đề
  • Học thêm từ Hán – Hàn
  • Học thêm từ vựng trung – cao cấp
 • Ngữ pháp – các cấu trúc câu tiếng Hàn:
  • Học thuộc và nắm chắc tất cả các cấu trúc được giảng dạy trong khóa học
  • Học các cấu trúc bằng cách đặt câu. Nên vận dụng các từ vựng đã học để vừa học ngữ pháp, vừa học từ vựng
  • Luyện tập cách kết hợp các ngữ pháp, cấu trúc
 • Luyện tập kỹ năng nghe – nói:
  • Tận dụng các nguồn tài liệu học tập miễn phí: file nghe giáo trình, các bài giảng miễn phí trên Internet,…
  • Vận dụng nhiều phương pháp học ngôn ngữ: Shadowing,…
  • Luyện tập giao tiếp với người Hàn, dựa theo những chủ đề được dạy trong khóa học
  • Trong trường hợp bạn không thể tiếp xúc với người Hàn, bạn có thể dựa vào các chủ đề đối thoại trong sách để tự tạo cho mình một đoạn đối thoại ngắn
 • Luyện tập kỹ năng đọc – viết:
  • Tìm đọc sách tiếng Hàn, hoặc một số bài viết trên các website của Hàn Quốc. Bạn nên đọc về các chủ đề mà bản thân yêu thích, và các chủ để phù hợp với chuyên ngành học hoặc lĩnh vực nghề nghiệp mà bạn đang theo đuổi.
Hotline: 02873002027
Chat Facebook
Gọi tư vấn