LỚP LUYỆN THI TOPIK 4

Với giáo trình được biên soạn đúng chuẩn, lớp luyện thi TOPIK 4 ở Zila sẽ củng cố kiến thức trọng tâm, rèn luyện kỹ năng săn điểm, làm bài thi TOPIK. Để giúp tất cả các bạn học viên đạt hiệu quả tốt nhất.

 • Học phí: 5.100.000 đ/ khóa
 • Ưu đãi: 4.900.000 đ/ khóa (Đóng học phí trước 1 tuần hoặc nhóm 3 người)
 • Thời gian học: 8 tuần x 3 buổi x 3h
 • Số học viên: 5 ~ 12 học viên

* Mục tiêu:

 • Học viên nắm được khoảng 100 ngữ pháp, cấu trúc trung cấp, và khoảng 1000 từ vựng trung cấp.
 • Nắm cách giải và thành thạo các dạng đề:
  • Nghe: câu 1 ~ câu 30
  • Đọc: câu 1 ~ câu 31
  • Viết: câu 51 ~ câu 53
 • 100% học viên đạt được TOPIK cấp 4.

* Đối tượng:

 • Học viên đã học tiếng Hàn trình độ Sơ – Trung cấp.
 • Học viên du học của Zila.
 • Đạt tối thiểu 50 điểm bài kiểm tra đầu vào.

* Giáo trình:

 • Giáo trình Zila biên soạn.
 • Đề thi TOPIK II các năm trước.
 • Các tài liệu, giáo trình luyện thi TOPIK khác.

 

TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH KHÓA HỌC LUYỆN THI TOPIK 4

Các ngữ pháp, cấu trúc câu ở trình độ Trung cấp

 1. Đuôi câu trong văn viết
 2. Các câu tường thuật gián tiếp
 3. “Nếu…thì”
 4. “Vì…nên”
 5. “Nhưng”
 6. “Dù…thì”
 7. Các cấu trúc thể hiện dự định, kế hoạch
 8. “Để…”
 9. “Không chỉ…mà còn”
 10. “Đừng nói đến…” “Ngay cả…”
 11. “Đương nhiên là…”
 12. Cấu trúc bị động
 13. Cấu trúc sai khiến
 14. “Có vẻ như…”
 15. “Ngay sau khi…”
 16. “Theo như…”
 17. “Phụ thuộc vào…”
 18. “Nghe nói là…”
 19. Các cấu trúc hồi tưởng
 20. “Suýt nữa thì…”
 21. “Cuối cùng thì…”
 22. “Giả vờ”
 23. “Liên quan đến…”
 24. “Đáng để…”
 25. “Vẫn đang…”
 26. “…sẵn rồi”
 1. 관용어 (quán dụng ngữ)
 2. 속담 (tục ngữ)
 3. 주제별로 어휘 (từ vựng theo các chủ đề)
  • 적성과 진로
  • 건강한 삶
  • 스포츠
  • 남성과 여성
  • 세대 차이
  • 인간관계
  • 대중문화
  • 옛날이야기
  • 언어와 생활
  • 환경
  • 통계
  • 과학과 신비

Topik II – 듣기

 1. Nghe và chọn hình đúng với nội dung đã nghe
 2. Nghe và chọn câu tiếp theo trong đoạn đối thoại
 3. Nghe và chọn hành động tiếp theo của nhân vật
 4. Nghe và chọn đáp án đúng với nội dung đã nghe
 5. Nghe và chọn ý chính của nhân vật
 6. Nghe đoạn đối thoại và trả lời các câu hỏi

Topik II – 쓰기

 • Câu 51 – 52
 • Câu 53 (trọng tâm)
 • Câu 54

Topik II – 읽기

 1. Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống
 2. Chọn đáp án có ý nghĩa giống với phần gạch chân
 3. Nội dung đã cho đang nói về chủ đề gì?
 4. Chọn câu đúng với nội dung trong của đoạn văn
 5. Sắp xếp các câu theo đúng thứ tự
 6. Đọc và chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống
 7. Đọc và trả lời câu hỏi
 8. Chọn câu giải thích đúng với tiêu đề bài báo
 9. Tìm chủ đề của đoạn văn
 10. Chọn vị trí phù hợp cho câu văn cho sẵn
Hotline: 02873002027
Chat Facebook
Gọi tư vấn