0
Tuyển dụng

Tổng Lãnh Sự Quán Hàn Quốc tại Hồ Chí tuyển dụng 

VỊ TRÍ 1. NHÂN VIÊN CHÍNH THỨC 

1. Số lượng tuyển:

1 người

2. Công việc:

o Làm công việc phòng hành chính
o Hỗ trợ công việc hành chính cho các bộ phận khác

3. Điều kiện dự tuyển:

o Mọi đối tượng thành thạo tiếng Anh(người Việt Nam)

o Ưu tiên người có kinh nghiệm về nghiệp vụ hành chính nhân sự

4. Hồ sơ:

o Sơ yếu lý lịch tiếng Anh(có dán hình, có số điện thoại, email liên lạc)
o Giới thiệu bản thân tiếng Anh 1 bản(không cần theo mẫu)
o Các bằng cấp liên quan phô tô 1 bản, giấy chứng nhận kinh nghiệm làm việc 1 bản
o Bằng cấp cao nhất phô tô 1 bản
o Trường hợp người đã từng sống ở Hàn Quốc trên 1 năm thì phải ghi rõ trong hồ sơ dự tuyển
o Khi được thông báo trúng tuyển cần nộp thêm bản Lý lịch tư pháp do Sở Tư Pháp cấp

5. Trình tự ứng tuyển

o Phỏng vấn trựctiếp người được chọn(thông qua đánh giá năng lực và ngoại ngữ)
(*Trường hợp tìm không được người phù hợp trong thời gian đã định thì thông tin đăng tuyển sẽ tự động hủy bỏ; nếu người phỏng vấn được chọn thứ nhất mà vì lý do nào đó không vào làm việc, thì TLSQ HQ sẽ chọn người phỏng vấn được xếp năng lực vào vị trí thứ 2)
– Ngày giờ phỏng vấn và địa điểm phỏng vấn sẽ được thông báo trực tiếp cho ứng viên có hồ sơ được chọn

6. Thời gian nhận hồ sơ và cách thức nộp hồ sơ

o Thời gian: 9/12/2020 ~ 16/12/2020 (trước 17 giờ)
o Cách thức nộp: gửi vào email: hnkim11@mofa.go.kr (không nhận hồ sơ trực tiếp và qua bưu điện) – GHI NỘI DUNG ĐỀ MỤC GỬI THƯ LÀ: ỨNG TUYỂN VỊ TRÍ NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH VIỆT NAM(TÊN NGƯỜI ỨNG TUYỂN)
(※ Hồ sơ đã nhận sẽ không trả lại, các trường hợp ghi sai sự thật sẽ bị từ chối hồ sơ)
o Thắc mắc liên hệ phòng hành chính TLSQ HQ: +84 8 3827 2247~8

7. Quyền lợi được hưởng

o Lương cơ bản: 600usd
o Được được tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm

VỊ TRÍ 1: NHÂN  VIÊN HÀNH CHÍNH

1.  Số lượng tuyển: 1 người 

2. Công việc:

 • Phụ giúp công việc hành chính.
 • Hỗ trợ công việc khác trong cơ quan khi cần.

 3. Điều kiện dự tuyển:

 • Mọi đối tượng là công dân Việt Nam thành thạo tiếng Hàn đều có thể ứng tuyển.

4. Hồ sơ:

 • Sơ yếu lý lịch tiếng Hàn(có dán hình, có số điện thoại, email liên lạc).
 • Giới thiệu bản thân tiếng Hàn 1 bản (không cần theo mẫu)
 • Các bằng cấp liên quan photo 1 bản, giấy chứng nhận kinh nghiệm làm việc 1 bản.
 • Bằng cấp cao nhất 1 bản.
 • Trường hợp người đã từng sống ở Hàn Quốc trên 1 năm thì phải ghi rõ trong hồ sơ.
 • Khi được thông báo trúng tuyển cần nộp thêm bản Lý lịch tư pháp do Sở Tư Pháp cấp.

5. Trình tự ứng tuyển

 • Phỏng vấn trực tiếp người được chọn(thông qua đánh giá năng lực và ngôn ngữ tiếng Hàn)
 • (* Nếu không có người hợp lệ ứng tuyển thì thông báo tuyển dụng này sẽ tự động hủy sau khi quá hạn)
 • Ngày giờ phỏng vấn và địa điểm phỏng vấn sẽ được thông báo khi hồ sơ được chọn

 6. Thời gian nhận hồ sơ và cách thức nộp hồ sơ

 • Thời gian: 12/7/2019 ~ 19/7/2019 (17:00)
 • Cách thức nộp: email:(hnkim11@mofa.go.kr (không nhận qua bưu điện và trực tiếp)

( Hồ sơ đã nhận sẽ không trả lại, các trường hợp ghi sai sự thật sẽ bị từ chối hồ sơ)  

o Thắc mắc liên hệ phòng hành chính TLSQ HQ: +84 8 3827 2247~8

 7. Quyền lợi được hưởng

 • Lương cơ bản: 600usd
 • Thưởng lương tháng 13
 • Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật lao động

VỊ TRÍ 2: NHÂN  VIÊN HÀNH CHÍNH

1. số lượng tuyển: 1 người 

 2. Công việc: Hành chính

o Phụ giúp công việc hành chính

o Hỗ trợ công việc khác trong cơ quan khi cần

  3. Điều kiện dự tuyển

o Mọi đối tượng là công dân Việt Nam thành thạo tiếng Hàn (Tiếng Hàn Topik 4) đều có thể ứng tuyển

Xem thêm: Học ngành Hàn Quốc học tại Việt Nam hay đi du học Hàn Quốc

  4. Hồ sơ:

o Sơ yếu lý lịch tiếng Hàn (có dán hình, có số điện thoại, email liên lạc)

o Giới thiệu bản thân tiếng Hàn 1 bản (không cần theo mẫu)

o Các bằng cấp liên quan phô tô 1 bản, giấy chứng nhận kinh nghiệm làm việc 1 bản

o Bằng cấp cao nhất 1 bản

o Trường hợp người đã từng sống ở Hàn Quốc trên 1 năm thì phải ghi rõ trong hồ sơ

o Khi được thông báo trúng tuyển cần nộp thêm bản Lý lịch tư pháp do Sở Tư Pháp cấp

  5. Trình tự ứng tuyển nahna viên tại Lãnh Sự Quán Hàn Quốc tại Hồ Chí Minh

 Phỏng vấn trực tiếp người được chọn(thông qua đánh giá năng lực và ngôn ngữ tiếng Hàn)

(*Trường hợp tìm không được ứng viên thì thông tin đăng tuyển sẽ bị xóa bỏ, nếu người phỏng vấn được chọn thứ nhất mà vì lý do nào đó không đến nhận việc thì Tổng Lãnh Sự Quán Hàn Quốc tại Hồ Chí Minh sẽ chọn người phỏng vấn được về thứ 2)

 – Ngày giờ phỏng vấn và địa điểm phỏng vấn sẽ được thông báo khi hồ sơ được chọn

  6. Thời gian nhận hồ sơ và cách thức nộp hồ sơ

o Thời gian: từ bây giờ cho đến 17h ngày 29/1/2020

o Cách thức nộp: email:(hnkim11@mofa.go.kr (không nhận qua bưu điện và trực tiếp)

( Hồ sơ đã nhận sẽ không trả lại, các trường hợp ghi sai sự thật sẽ bị từ chối hồ sơ)  

o Thắc mắc liên hệ phòng hành chính TLSQ HQ: +84 8 3827 2247~8

 7. Quyền lợi được hưởng

o Lương cơ bản: 600usd

o Thưởng lương tháng 13

o Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật lao động

B. NHÂN VIÊN VISA

1. Số lượng tuyển: 2 người

2. Công việc: Hành chính (phòng visa)

o Phụ giúp công việc hành chính

o Hỗ trợ công việc khác trong cơ quan khi cần

 3. Điều kiện dự tuyển

o Mọi đối tượng thành thạo tiếng Hàn đều có thể ứng tuyển

 4. Hồ sơ:

o Sơ yếu lý lịch tiếng Hàn(có dán hình, có số điện thoại, email liên lạc)

o Giới thiệu bản thân tiếng Hàn 1 bản(không cần theo mẫu)

o Các bằng cấp liên quan phô tô 1 bản, giấy chứng nhận kinh nghiệm làm việc 1 bản

o Bằng cấp cao nhất 1 bản

o Trường hợp người đã từng sống ở Hàn Quốc trên 1 năm thì phải ghi rõ trong hồ sơ

o Khi được thông báo trúng tuyển cần nộp thêm bản Lý lịch tư pháp do STP cấp

 5. Trình tự ứng tuyển

 Phỏng vấn trực tiếp người được chọn(thông qua đánh giá năng lực và ngôn ngữ tiếng Hàn)

(*Trường hợp tìm không được ứng viên thì thông tin đăng tuyển sẽ bị xóa bỏ, nếu người phỏng vấn được chọn thứ nhất mà bị phát sinh vấn đề gì thì TLSQ HQ sẽ chọn người phỏng vấn được về thứ 2)

 – Ngày giờ phỏng vấn và địa điểm phỏng vấn sẽ được thông báo khi hồ sơ được chọn

 6. Thời gian nhận hồ sơ và cách thức nộp hồ sơ

o Thời gian: từ bây giờ cho đến 17h ngày 29/1/2020

o Cách thức nộp: email: hnkim11@mofa.go.kr (không nhận qua bưu điện và trực tiếp)

( Hồ sơ đã nhận sẽ không trả lại, các trường hợp ghi sai sự thật sẽ bị từ chối hồ sơ)  

o Thắc mắc liên hệ phòng hành chính TLSQ HQ: +84 28 3827 2247~8

 7. Quyền lợi được hưởng

o Lương cơ bản: 600usd

o Được t ham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật lao động

Nguồn: Lãnh Sự Quán Hàn Quốc tại Hồ Chí Minh

Trả lời

Hotline: 02873002027
Chat Facebook
Gọi tư vấn