0
Tuyển dụng

[2020] Tổng Lãnh Sự Quán Hàn Quốc tại Hồ Chí Minh tuyển dụng

Tổng Lãnh Sự Quán Hàn Quốc tại Hồ Chí tuyển dụng thông tin như sau

A. NHÂN VIÊN CHÍNH THỨC

1. số lượng tuyển: 1 người 

 2. Công việc: Hành chính

o Phụ giúp công việc hành chính

o Hỗ trợ công việc khác trong cơ quan khi cần

  3. Điều kiện dự tuyển

o Mọi đối tượng là công dân Việt Nam thành thạo tiếng Hàn (Tiếng Hàn Topik 4) đều có thể ứng tuyển

  4. Hồ sơ:

o Sơ yếu lý lịch tiếng Hàn (có dán hình, có số điện thoại, email liên lạc)

o Giới thiệu bản thân tiếng Hàn 1 bản (không cần theo mẫu)

o Các bằng cấp liên quan phô tô 1 bản, giấy chứng nhận kinh nghiệm làm việc 1 bản

o Bằng cấp cao nhất 1 bản

o Trường hợp người đã từng sống ở Hàn Quốc trên 1 năm thì phải ghi rõ trong hồ sơ

o Khi được thông báo trúng tuyển cần nộp thêm bản Lý lịch tư pháp do Sở Tư Pháp cấp

  5. Trình tự ứng tuyển nahna viên tại Lãnh Sự Quán Hàn Quốc tại Hồ Chí Minh

 Phỏng vấn trực tiếp người được chọn(thông qua đánh giá năng lực và ngôn ngữ tiếng Hàn)

(*Trường hợp tìm không được ứng viên thì thông tin đăng tuyển sẽ bị xóa bỏ, nếu người phỏng vấn được chọn thứ nhất mà vì lý do nào đó không đến nhận việc thì Tổng Lãnh Sự Quán Hàn Quốc tại Hồ Chí Minh sẽ chọn người phỏng vấn được về thứ 2)

 – Ngày giờ phỏng vấn và địa điểm phỏng vấn sẽ được thông báo khi hồ sơ được chọn

  6. Thời gian nhận hồ sơ và cách thức nộp hồ sơ

o Thời gian: từ bây giờ cho đến 17h ngày 29/1/2020

o Cách thức nộp: email:(hnkim11@mofa.go.kr (không nhận qua bưu điện và trực tiếp)

( Hồ sơ đã nhận sẽ không trả lại, các trường hợp ghi sai sự thật sẽ bị từ chối hồ sơ)  

o Thắc mắc liên hệ phòng hành chính TLSQ HQ: +84 8 3827 2247~8

 7. Quyền lợi được hưởng

o Lương cơ bản: 600usd

o Thưởng lương tháng 13

o Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật lao động

B. NHÂN VIÊN VISA

1. Số lượng tuyển: 2 người

2. Công việc: Hành chính (phòng visa)

o Phụ giúp công việc hành chính

o Hỗ trợ công việc khác trong cơ quan khi cần

 3. Điều kiện dự tuyển

o Mọi đối tượng thành thạo tiếng Hàn đều có thể ứng tuyển

 4. Hồ sơ:

o Sơ yếu lý lịch tiếng Hàn(có dán hình, có số điện thoại, email liên lạc)

o Giới thiệu bản thân tiếng Hàn 1 bản(không cần theo mẫu)

o Các bằng cấp liên quan phô tô 1 bản, giấy chứng nhận kinh nghiệm làm việc 1 bản

o Bằng cấp cao nhất 1 bản

o Trường hợp người đã từng sống ở Hàn Quốc trên 1 năm thì phải ghi rõ trong hồ sơ

o Khi được thông báo trúng tuyển cần nộp thêm bản Lý lịch tư pháp do STP cấp

 5. Trình tự ứng tuyển

 Phỏng vấn trực tiếp người được chọn(thông qua đánh giá năng lực và ngôn ngữ tiếng Hàn)

(*Trường hợp tìm không được ứng viên thì thông tin đăng tuyển sẽ bị xóa bỏ, nếu người phỏng vấn được chọn thứ nhất mà bị phát sinh vấn đề gì thì TLSQ HQ sẽ chọn người phỏng vấn được về thứ 2)

 – Ngày giờ phỏng vấn và địa điểm phỏng vấn sẽ được thông báo khi hồ sơ được chọn

 6. Thời gian nhận hồ sơ và cách thức nộp hồ sơ

o Thời gian: từ bây giờ cho đến 17h ngày 29/1/2020

o Cách thức nộp: email: hnkim11@mofa.go.kr (không nhận qua bưu điện và trực tiếp)

( Hồ sơ đã nhận sẽ không trả lại, các trường hợp ghi sai sự thật sẽ bị từ chối hồ sơ)  

o Thắc mắc liên hệ phòng hành chính TLSQ HQ: +84 28 3827 2247~8

 7. Quyền lợi được hưởng

o Lương cơ bản: 600usd

o Được t ham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật lao động

Nguồn: Lãnh Sự Quán Hàn Quốc tại Hồ Chí Minh

Bài viết liên quan

Hotline: 02873002027
Chat Facebook
Gọi tư vấn