1. Các bạn dùng máy tính click vào link sau để xem điểm nha! (Bạn sẽ không xem điểm trên điện thoại được) http://www.topik.go.kr/usr/cmm/subLocation.do?menuSeq=2110303 Nếu trang web yêu cầu cài đặt phần mềm AnysignPC...

Mẫu đơn đăng ký thi Topik 2019

Mẫu đơn đăng kí thi tiếng Hàn Topik mới nhất và hướng dẫn cách điền thông tin dự thi trong đơn đăng kí thi cho người mới lần đầu thi tiếng Hàn. 1) Mẫu...

Start a Journey. Enroll Now

Learn Something wherever you are

Join a Course Now
Hotline: 0797.041.401
Chat Facebook
Gọi tư vấn