0
Cẩm nang

1. Tổng quan về ngữ pháp A/V-(으)ㄴ/는지

 • Cấu trúc ngữ pháp “-(으)ㄴ/는지” là vĩ tố liên kết thường được dùng để kết hợp với các đại từ nghi vấn như: Ai (누구/누가); Cái gì (무엇/뭐/무슨); Ở đâu (어디); Khi nào (언제); Như thế nào (어떻게).
 • Và vế sau thường là các động từ sử dụng để diễn tả sự nghi vấn như:

Biết (알다); Không biết (모르다); Thắc mắc, tò mò (궁금하다); Hỏi (질문하다); Khảo sát, điều tra (조사하다); Tìm hiểu (알아보다); Nhớ ra (생각나다); Nói (말하다); Dạy (가르치다).

2. Cấu trúc câu

Vế trước (là từ nghi vấn) Vĩ tố liên kết Vế sau
무엇/뭐/무슨 + N 는지 알다 (Biết)
누구/누가 모르다 (Không biết)
어디 궁금하다 (Thắc mắc)
언제 알아보다 (Tìm hiểu)
어떻게 + V 알리다 (Cho biết)
말하다 (Nói)
얼마나 + A 생각하다 (Suy nghĩ)
V1-는지 V2–는지 생각이 나다 (Nghĩ ra)
N1인지 N2인지 기억이 나다(Nhớ ra)
N인지 아닌지 가르치다 (Dạy)

Cách lặp câu với cấu trúc ngữ pháp -(으)ㄴ/는지

 • 내일 날씨가 좋아요, 나빠요? + 알아요? → 내일 날씨가 좋은지 나쁜지 알아요?

(Thời tiết ngày mai đẹp hay xấu? + Bạn biết không?) → (Bạn biết thời tiết ngày mai đẹp hay xấu không?)

 • 명동에 어떻게 가요? + 가르쳐 주세요? → 명동에 어떻게 가는지 가르쳐 주세요.

(Đến Myeongdong đi như thế nào? + Xin hãy chỉ cho tôi) → (Xin hãy chỉ cho tôi đường đến Myeongdong.)

3. Cấu trúc ngữ pháp A/V-(으)ㄴ/는지

Thì hiện tại Thì quá khứ

(tất cả các động từ)

Thì tương lai

(tất cả các động từ)

Danh từ Tính từ Động từ
N인지 A-(으)ㄴ지 V-는지 -았/었/였는지 -(으)ㄹ지

-(으)ㄹ 건지

학생인지

의사인지

N이/가 아닌지

예쁜지

많은지

가는지

먹는지

예뻤는지

갔는지

학생이었는지

갈지/ 갈 건지

먹을지/ 먹을 건지

Một số từ bất quy tắc:

 • 길다 → 긴지
 • 춥다 → 추운지
 • 살다 → 사는지

4. Ví dụ ngữ pháp A/V-(으)ㄴ/는지

(1) 저분이 누구인지 모르겠어요: Tôi không biết vị kia là ai hết

(2) 그 사람이 한국 사람인지 아닌지 모르겠어요: Tôi không biết người đó có phải là người Hàn Quốc hay không?

(3) 그 사람이 한국 사람인지 중국 사람인지 알아요?: Bạn biết người đó là người Hàn Quốc hay người Trung Quốc không

(4) 우리 아이가 방에서 자는지 공부하는지 모르겠어요: Tôi không biết con tôi đang ngủ hay đang học trong phòng nữa

(5) 우리 아이가 공부하는지 안 하는지 모르겠어요: Tôi không biết con tôi có đang học hay không?

(6) 어제 무엇을 했는지 생각이 안 나요: Tôi không nhớ hôm qua tôi đã làm gì?

(7)

 • 나: 윤희 씨의 나이가 몇 살인지 모르겠어요: Tôi không biết Yoonhee bao nhiêu tuổi nữa
 • 가: 윤희 씨는 23살이에요: Yoonhee năm nay 23 tuổi

(8)

 • 나: 윤희 씨가 언제 한국에 왔는지 알아요?: Bạn có biết Yoonhee đã đến Hàn Quốc khi nào không?
 • 가: 네. 알아요. 작년에 한국에 왔어요: Vâng, tôi biết. Yoonhee đã đến Hàn Quốc hồi năm ngoái

Nguồn tổng hợp: Zila Team

Zila Academy là thành viên của Zila Education. Zila Academy chuyên dạy tiếng Hàn cấp tốc và luyện thi Topik 2, Topik 4, Topik 6.  Với Lộ trình học tiếng Hàn rõ ràng, học viên biết được học bao lâu để có thể sử dụng được tiếng Hàn để phục vụ cho ngoại ngữ 2 xét tốt nghiệp, tăng cơ hội nghề nghiệp hoặc du học Hàn Quốc. Sau các khóa học tiếng Hàn ở Zila Academy, học viên sẽ đạt được trình độ từ cơ bản đến chuyên sâu theo từng cấp độ.

LIÊN HỆ NGAY

ZILA ACADEMY

Điện thoại: 028 7300 2027 hoặc  0909 120 127 (Zalo)

Email: contact@zila.com.vn

Facebook: TOPIK – Zila Academy

Website: www.topik.edu.vn hoặc www.zila.com.vn

Address: 18A/106 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 02873002027
Chat Facebook
Gọi tư vấn